Szolgáltatási díjak

A Testület működtetéséhez kapcsolódó költségek fedezése érdekében a Testület tagjelöltjei és tagjai szolgáltatási díjakat fizetnek az alábbiak szerint. 

 

A tagfelvételi eljárás és az ehhez kapcsolódó monitorozás díja 10. 000 Forint. A monitorozási díjat a monitorozás vagy tagfelvételi eljárás sikertelensége esetén sem térítjük vissza.

Az éves díjak megállapítása és szükség esetén módosítása a Testület taggyűlésének hatáskörébe tartozik. 

Az éves díjak aktuális mértékét az alábbi táblázat tartalmazza. A díj mértéke függ a tagság évétől illetve a csatlakozott szervezet bevételétől. 

 

 

Bevétel

Díj - 1. év

Díj - 2. év

Díj - 3.év

20 millió Forint felett

70 000 Ft

60 000 Ft

50 000 Ft

5 és 20 millió Forint között

40 000 Ft

35 000 Ft

30 000 Ft

5 millió Forint alatt

20 000 Ft

18 000 Ft

15 000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

Azon tagszervezetek, amelyek az éves monitorozást követően az Etikai Bizottság általi figyelmeztetésben vagy felszólításban részesülnek, és megteszik az Etikai Bizottság által meghatározott lépéseket, újabb monitorozáson kell, hogy átessenek és kötelesek ennek tekintetében egy alkalommal külön 10.000 Ft monitorozási díjat fizetni. 

 

A szolgáltatási díjakat a Kezelőszerv számlázza ki az érintett szervezetek felé. Az éves díjak számlázása mindig az adott naptári év vonatkozásában történik meg. Azon szervezetek, akik az adott évben nyertek tagfelvételt, a tagfelvétel időszakára vonatkozó időarányosan csökkentett díjat fizetik. Az 1. év a tagdíj mértékének vonatkozásában az adott év június 30-ig csatlakozott szervezetek esetében az adott naptári év végéig, a június 30. után csatlakozott szervezetek esetében a következő naptári év végéig tart.

 

Tagdíjfizetés elmaradása esetén a Kezelőszerv két alkalommal, 15 napos határidővel felszólítja a tagot a szolgáltatási díj megfizetésére. Amennyiben a felszólítások eredménytelenek, az érintett szervezet tagsága automatikusan felfüggesztésre kerül.