Tagtoborzó pályázat

Pályázati felhívás

Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete (www.atlathatosag.eu ) tagtoborzó pályázatot hirdet civil szervezetek számára.

A Testület célja összefogni az etikusan és átláthatóan működő civil szervezeteket, közösen dolgozni azon, hogy az adományozók bizalma megerősödjön. A Testület tagjai ennek érdekében fogadták el magukra nézve kötelezőnek az adománygyűjtésre vonatkozó Etikai Kódexet, melynek fő sarokpontjai a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság.

A tagszervezetek az Etikai Kódexnek megfelelően kezelik a hozzájuk beérező adományokat és tevékenységüket átláthatóan kommunikálják. A Testület tagjai „Etikus Adománygyűjtő Szervezet” logót használhatnak, mellyel erősíthetik meglévő és potenciális támogatóik bizalmát.

 A Testülethez már csatlakozott szervezetek listája megtalálható: http://www.atlathatosag.eu/#tagok és néhány érv a csatlakozás mellett még itt olvasható: http://www.atlathatosag.eu/hu/mukodes/monitorozas_rendje.html

A jelen pályázaton nyertes szervezetek a monitorozási költség és az első éves (2018) tagdíj megfizetése nélkül csatlakozhatnak a Testülethez.

 

Pályázati feltételek

A pályázaton Magyarországon legalább egy éve bejegyezett, és folyamatosan működő civil szervezetek indulhatnak, akik tevékenységük során rendszeresen vagy esetenként adományt gyűjtenek.

A pályázó kijelenti, hogy nyertessége és csatlakozása esetén az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének alapelveit betartja, alkalmazza mindennapi működésében és adománygyűjtési gyakorlatában, és azokat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Etikai Kódex szövege a http://www.atlathatosag.eu/hu/mukodes/etikai_kodex.html  oldalon található.

A pályázaton kiválasztott szervezetek az Önszabályozó Testület csatlakozási folyamatának megfelelően (http://www.atlathatosag.eu/hu/mukodes/monitorozas_rendje.html ), az Etikai Bizottság jóváhagyása alapján válhatnak teljes jogú taggá.

A tagfelvételi eljárás során a Kezelőszerv monitorozást végez, melynek során megvizsgálja,  hogy a tagjelölt teljesíti-e az Etikai Kódexben megfogalmazott elvárásokat.  Amennyiben a megfelelőségi kritériumokban foglalt anyagokkal kapcsolatban hiányosság merül fel, a Kezelőszerv visszajelzést ad erről a szervezetnek, hogy az érintett dokumentumok beszerzését, feltöltését pótolja, illetve ezek elkészítéséhez tanácsadással és minta dokumentumok biztosításával segítséget is nyújt.

A tagfelvételi eljárás maximális időtartama 6 hónap. Amennyiben ezen időszak alatt a tagjelölt nem tudja teljesíteni a tagfelvétel követelményeit, elveszíti tagjelölti státuszát, illetve a jelen pályázaton való nyertesség esetén szerzett előnyőket is (mentesség a monitorozási és első éves tagdíj alól).

A pályázó szervezet vállalja, hogy nyertessége esetén tagfelvételét követően kommunikációs anyagain feltünteti tagságát és/vagy az Etikus Adománygyűjtő Szervezet logót. (Fontos információ, hogy a nyertes szervezetek, a feltételek teljesítése esetén a következő 1%-os kampány időszakában már a Testület tagjaivá és ezzel együtt az Etikus Adománygyűjtő Szervezet logó használatára jogosulttá válhatnak.)

 

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtása az elektronikus pályázati adatlap kitöltésével történik, melynek elérhetősége:

https://goo.gl/forms/ZT5l7QfM0hxFia9T2

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2017. október 10.

Tervezett nyertes pályázatok száma: 10

A pályázat eredményről minden pályázót e-mailben értesítünk.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás telefonon kérhető munkanapokon 9-15h között a 06-30-539-2273-as telefonszámon.

A pályázatok elbírálásával, a feltételek módosításával, a pályázat esetleges visszavonásával kapcsolatosan az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete minden jogot fenntart magának.