Általános ismertető

 

A civil szektorban az átlátható működésnek kiemelt jelentősége van. A szervezet iránti bizalom az alapvető tőke, amivel egy szervezet rendelkezik. Elfogadottságának, közösségben betöltött szerepének és ezzel együtt a támogatások, önkéntesek érkezésének is meghatározója, így fontos, hogy odafigyeljen mindarra, amivel ezt a bizalmat megszerezni, megtartani illetve növelni lehet.

 

A bizalom megerősítésének céljával alakult meg 2012-ben az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete, és e célból készült el az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexe, melyet az ezt elfogadó szervezetek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el. 

 

Az Etikai Kódex fő sarokpontjai a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság.

 

Hitelesség, mert a csatlakozott szervezetek kommunikációja világos, nem félrevezető, a panaszokat írásban rögzítik, és mindenkor az adományozó bizalmának megőrzésére törekszenek.

 

Törvényesség, mert a szervezet törvényesen működik, amennyiben szabálytalanságot észlel, azonnal lépéseket tesz azok megszüntetésére, kijavítására.

 

Átláthatóság, mert tervszerű és követhető a gazdálkodása. Hivatalos irataiba betekintést nyerhetnek az adományozók. Üléseit nyilvánosságra hozza. Rendszeresen és részletesen beszámol tevékenységéről és gazdálkodásáról.

 

Nyilvánosság, mert adománygyűjtése nyilvános és átlátható, a weboldalán ezzel kapcsolatos dokumentumait közzé is teszi.

 

A kezdeményezéshez bármely civil szervezet csatlakozhat, aminek működése megfelel a kódexben foglaltaknak. Az önszerveződő csoport többek között szeretné elérni, hogy a támogatók bizalma a nonprofit szektorral szemben is erősödjék azáltal, hogy csak az nyerheti el a tagságot és az Etikus Adománygyűjtő Szervezet logójának használatának jogát, aki az adományok felhasználásáról egységes keretben, átláthatóan és számon kérhetően nyilatkozik.

A már csatlakozott illetve jelenleg tagjelölt szervezetetek listája itt található.

A tagsághoz kapcsolódó díjakról itt tájékozódhat.

Kérjük, a honlapunk segítségével ismerje meg a program tevékenységeit, tekintse át főbb dokumentumait. Amennyiben kérdése van, illetve csatlakozni kíván a programhoz, keressen meg minket!