A programról

 

A NIOK Alapítvány Átláthatóság programját több másik adománygyűjtő civil szervezettel együttműködve indította el évekkel ezelőtt. Ezek a szervezetek nagyon fontosnak tartották és tartják, hogy gazdálkodásukat és adománygyűjtő tevékenységüket megjelenítsék adományozóiknak, ezáltal hitelességüket is erősítsék. Ebből a célból alkották meg saját Etikai Kódexüket, melyben foglaltakkal mindannyian egyetértettek, és hozták létre az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületét 2012. március 28-án.

 

Az Etikai Kódex fő sarokpontjai a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság.

 

Hitelesség, mert a csatlakozott szervezetek kommunikációja világos, nem félrevezető, a panaszokat írásban rögzítik, és mindenkor az adományozó bizalmának megőrzésére törekszenek.

 

Törvényesség, mert a szervezet törvényesen működik, amennyiben szabálytalanságot észlel, azonnal lépéseket tesz azok megszüntetésére, kijavítására.

 

Átláthatóság, mert tervszerű és követhető a gazdálkodása. Hivatalos irataiba betekintést nyerhetnek az adományozók. Üléseit nyilvánosságra hozza. Rendszeresen és részletesen beszámol tevékenységéről és gazdálkodásáról.

 

Nyilvánosság, mert adománygyűjtése nyilvános és átlátható, a weboldalán ezzel kapcsolatos dokumentumait közzé is teszi.

 

A kezdeményezéshez bármely civil szervezet csatlakozhat, aminek működése megfelel a kódexben foglaltaknak. Az önszerveződő csoport többek között szeretné elérni, hogy a támogatók bizalma a nonprofit szektorral szemben is erősödjék azáltal, hogy csak az nyerheti el a tagságot és az Etikus Adománygyűjtő Szervezet logójának használatának jogát, aki az adományok felhasználásáról egységes keretben, átláthatóan és számon kérhetően nyilatkozik.

 

A NIOK Alapítvány az Átláthatóság program Kezelőszerve, azaz a programhoz kapcsolódó adminisztratív teendőket is ő végzi.

 

Kérjük, a honlapunk segítségével ismerje meg a program tevékenységeit, tekintse át főbb dokumentumait. Amennyiben kérdése van, illetve csatlakozni kíván a programhoz, keressen meg minket!